Berichten Burkina Faso - Blog - De Balafoon is mijn Passie!
balafoon, balafon, Burkina Faso, pentatonic, pentatonisch
40527
paged,page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-40527,paged-2,page-paged-2,bridge-core-3.1.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Berichten Burkina Faso

Het gaat de de goede kant op met Burkina Faso!

(Mali en Niger ook!)

De staatsgrepen in Burkina Faso, Mali (en nu ook Niger) hebben veel enthousiasme en steun binnen de landen gekregen nadat duidelijk werd dat de nieuwe regering helpt het land te versterken op een manier die de oude regeringen met de steun van de Fransen niet gedaan kregen. Eindelijk worden er successen behaald in de strijd tegen terroristen en wordt de corruptie met resultaat bestreden. Tegenover de negatieven Berichten Burkina Faso wil ik hier wat positief nieuws melden.

Sinds november 2023 bekijk ik het nieuws uit Burkina regelmatig. Deze pagina is ervoor om positief nieuws uit Burkina Faso , “Het Land van de Integere Mens” te melden. Ook de landen waarmee Burkina nu samenwerkt Mali en Niger komen daarbij aan bod. Burkina is net als deze landen in de transitie naar een onafhankelijk en zelfbewust land dat bevrijd is van het Islamitische terrorisme en van invloed van de voormalig kolonialist Frankrijk.  Er is geen weerstand tegen Fransen of andere westerlingen. Elk land dat de soevereiniteit van Burkina Faso erkend en toepast is welkom.

Het belangrijkste dat over de ontwikkelingen te melden is heb ik van mijn balafoon-docent Youssouf Keita. Met zijn hulp heb ik vele nieuwsfeiten ook op de locale Burkinese of Malinese informatiekanalen teruggevonden. Je kunt artikelen over deze onderwerpen onder andere terugvinden bij  het Agence d Information Burkina en de RTB (Radio Television Burkina Faso) op Youtube. Op deze media bestaat ook nog steeds ruimte voor kritiek op de alleenheerschappij van Ibrahim Traoré of angst voor een nieuwe dictator…..

Klik op de pijl om te lezen over de goede ontwikkelingen in de opbouw en het zelfbewustzijn van het land
 • Er wordt belasting geheven op veel zaken om de strijd tegen de terreur te financieren. Het opwaarderen van de telefoon, elk flesje bier en vele andere levensmiddelen zijn 5% duurder geworden om de oorlog tegen het terrorisme te financieren. Tegelijkertijd is het verdrag met Frankrijk ter voorkoming van dubbele belasting opgezegd. In de praktijk betekende dat verdrag dat onevenredig veel belastingen van Franse bedrijven in Burkina Faso, terecht kwam in Frankrijk. Elke maand wordt op televisie duidelijk gemaakt wat de belasting heeft opgebracht om de strijd te ondersteunen. (Vooral het bier levert veel geld op!). Er is veel steun in het land voor deze manier van aanpak.
 • De school-kostuums die kinderen dragen en naar frans voorbeeld zijn gemaakt, worden komend schooljaar vervangen voor traditionele kostuums. Gemaakt van locale stoffen, die in het land worden gemaakt, waarvoor weefcursussen worden opgezet. Alles  wordt in het werk gesteld om deze schoolkostuums zelf te maken. De school van Ahmed (zoon van Youssouf heeft al een ontwerp gemaakt voor het nieuwe tenue).
 • Er wordt onderzocht om zelf (meer) graan en cacao te verbouwen in Burkina Faso. Een televisie reportage over de enige cacao-plantage in Burkina Faso zelf  is op lokale TV stations vertoont om dit proces te stimuleren.
 • Er zijn bedrijven voor goudwinning in Burkina zelf opgezet. Meer van de gouddelving en verwerking wordt zelf ter hand genomen.
 • Men wil de nieuwe grondwet  opzetten en ter stemming brengen van de bevolking, naar voorbeeld van Mali. Hier werd de concept grondwet (voor het eerst!) in alle ongeveer 60 talen van het land gedrukt en voorgelezen op de radio en per artikel behandeld.
 • Bij Staatsbedrijven zoals de post zijn vele corrupte ouderen vervangen door jonge mensen om het bedrijf te zuiveren en opnieuw vorm te geven in een corrupt-vrije setting.
 • Het plan is opgezet om in afgelegen gebieden te zorgen voor genoeg waterputten voor de bevolking en de rondtrekkende nomaden met Vee (zoals de Pheul). Ook wil men meer watervoorraden (meertjes, etc) aanleggen om in droge tijden een gebied toch van voldoende water te voorzien.
 • Capiteine Ibrahim Traoré is kapitein gebleven (met het salaris dat daarbij hoort) en heeft afgezien van presidentiele voordelen die gangbaar zijn. En tegelijkertijd zijn vele voordeeltjes die hoge ambtenaren zich hadden toegeëigend, beëindigd. Sommigen hadden enkele auto’s en vele andere dingen die zogenaamd nodig waren voor de uitoefening van een functie.
 • De President heeft aangegeven dat de cultuur van Burkina Faso en de traditie een belangrijkere plaats moeten innemen. Culturele activiteiten worden ondersteunt en traditionele waarden bekrachtigd. Er wordt gekeken naar hoe oude beslissingsculturen binnen etnische groepen een nieuwe plek in de besluitvorming voor grotere verbanden kan worden georganiseerd. Ibrahim hecht aan het oordeel van de ouderen, de wijzen van de gemeenschap. Artiesten, zoals de Griots, wordt gevraagd het verhaal, over de situatie van het land en de nieuwe visie te verspreiden. (Ibrahim hecht waarde aan het inzicht van artiesten, de verspreiders en behouders van cultuur).
 • De president bezoekt regelmatig maatschappelijke projecten met vertegenwoordigers van allerlei groepen zoals studenten, vrouwen en boeren, om hen te raadplegen en te helpen.
 • In Mali gaat het voorstel rond om de nationale taal van Frans naar Bambara te vervangen. In de scholen gaat men al beginnen met de introductie van het Bambara.
 • In Mali zijn de koloniale akkoorden met Frankrijk opgezegd. Deze werden destijds bij de onafhankelijkheid van veel Franse kolonieèn in het begin van de jaren 60, opgelegd aan de nieuwe landen met veel onrechtvaardige zaken die geen recht deden aan het onafhankelijk worden. Hoe dat zit met Burkina, weet ik nog even niet….
Achtergrond
In 2022 zijn er twee staatsgrepen geweest in Burkina Faso en hebben militairen een eind gemaakt aan het corrupte “democratische” systeem. De regering bleek niet in staat om (met steun van de fransen) een einde te maken aan de islamitische terreur in het land. Steeds groter gebied was onder controle van islamitische fundamentalistische terroristen en enkele miljoenen mensen waren binnen het land gevlucht naar veiligere gebieden rond Ouagadougou, de hoofdstad.
De eerste staatsgreep vond plaats tijdens ons verblijf in Burkina. Maar de tweede heeft echt perspectief geboden aan de toekomst van het land. Hoewel er bij beide staatgrepen slechts één gewonde persoon is te betreuren, heeft het westen het land als gevaarlijk betiteld. Dat is waarschijnlijk vooral omdat binnen Burkina Faso een systeem verandering op handen is die het land los maakt van westerse invloeden en het daarmee onafhankelijker wordt van buitenlandse mogendheden.
Capiteine Ibrahim Traore is nu de president in transitie. Er is een overgangsfase benoemd waarbij het land weer controle moet krijgen over haar eigen gebied en waarbij de corruptie moet worden aangepakt. Corruptie die het ook mogelijk maakte dat Burkina Faso gebukt bleef onder post-kolonialisatie door Frankrijk. Voorlopig is de enige prioriteit het vrij maken van het land. Als hem gevraagd wordt wat hij denkt over bijvoorbeeld verkiezingen noemt hij het spreekwoord: “Je moet geen haar invlechten op een hoofd waar nog luizen opzitten”. (“On ne doit natter les cheveux qui contienne des poux.”) Hij volgt veel ideeën van Thomas Sankara, de iconische president uit de jaren 80, die Opper Volta de naam gaf: Burkina Faso; Het land van de Integere mens.
Er bestaat in Burkina en Mali geen hekel aan Fransen of westerlingen, maar men wil wel af van de afhankelijkheid van Frankrijk. Daar worden nu best radicale stappen in genomen. Buitenlanders die de hervormingen steunen en het goed voor hebben met Burkina, Mali of Niger zijn van harte welkom. Mensen die zijn blijven reizen naar Burkina Faso of Mali bevestigen dat.
Het besef is groot dat Frankrijk veel te verliezen heeft en dat ze er veel aan wil doen om haar invloed te behouden.
Het Franse leger kon met hun soldaten in West Afrika niet veel bieden. Zij mochten niet deelnemen aan de feitelijke strijd die nodig is. Tegelijkertijd leek het er op dat (door hun passiviteit) in hun nabijheid veiligheid geboden werd aan terroristen. Ook het beschermen van mineraal voorraden als Uranium (voor de vele kerncentrales in Frankrijk) leek een belangrijk doel voor de aanwezigheid van het Franse leger. Daarnaast waren er geluiden dat Frankrijk via een omweg de terroristen aan wapens hielp. Die gevoelens werden versterkt na de staatgreep in Niger. Bij de ontruiming van de Franse ambassade in Niamey werd Burkinese militaire uitrusting gevonden.
Door de huidige sancties tegen Mali, Burkina en Niger door de Westerse landen wordt handel vaak onmogelijk. Omdat die handel door het westen vaak afhankelijk gemaakt wordt van voorwaarden die terugkeer naar een westers model en afhankelijkheid in zich dragen. Daarom wordt nu meer handel gedreven met landen die die voorwaarden niet stellen en waarmee gewoon gehandeld kan worden.
Rusland is daarmee een interessante handelspartner geworden. Men koopt er wapens (met instructeurs) maar ook heeft Rusland bijvoorbeeld veel graan geleverd. In Burkina heeft de president daar dank voor uitgesproken, maar tegelijkertijd benadrukt dat de belangrijkste prioriteit is om zelf meer graan te gaan verbouwen en heeft hij gevraagd of Rusland wil helpen met hulp in de opleiding daarvoor.
In Mali zijn zelfs Russische militaire instructeurs, maar zij vechten volgens Youssouf nergens mee.
Er zijn ook landen die menen een vacuum te zien waar ze handig gebruik van kunnen maken. Zo heeft Saoedi Arabie aangeboden 100 moskeeën te bouwen in Burkina Faso. Ibrahim heeft dat geweigerd; dat is niet nodig, er zijn er nu precies genoeg.
Ook in Tsjaad (een voormalige Franse kolonie) wordt de neiging groter om het roer om te gooien en binnen het land krachten voor autonomie te versterken.

Blog items met nieuwsberichten met per datum

No posts were found.

Loading new posts...
No more posts